Utsatt lisensfelling av ulv


Oppdatert: 09.10.2012

Miljøverndepartementet har gitt klagene på lisensfelling av ulv oppsettende virkning, jf. § 42 i forvaltningsloven. Dette medfører at lisensfelling er utsatt i alle rovviltregioner hvor lisensfelling er vedtatt (alle regioner unntatt region 7 - Nordland) inntil klagesakene er avgjort.

 

Oppdatert: 09.10.2012

Kontakt