Lisensfelling av ulv i Sør- og Midt-Norge


Oppdatert: 17.10.2012

Miljøverndepartementet har behandlet klagene på lisensfelling av ulv i region 1 - 6. Det åpnes for lisensfelling av til sammen åtte ulver i disse regionene.

Rovviltnemndene har fattet vedtak om lisensfelling av ulv for perioden 1. oktober 2012 til 31. mars 2013. Lisensfelling er et virkemiddel som kan iverksettes for å avverge framtidige skader på husdyr eller tamrein. Rovviltnemndenes vedtak ble påklaget til Miljøverndepartementet, og departementet besluttet 8. oktober 2012 å gi klagene oppsettende virkning inntil klagesakene var avgjort.

Miljøverndepartementet opprettholder kvoten for lisensfelling i region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder), region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold), region 3 (Oppland), region 4 (Oslo, Akershus, Østfold) og 5 (Hedmark), og region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag). Det kan felles til sammen åtte ulver i disse regionene. Miljøverndepartementet har justert avgrensningen av lisensfellingsområdet i region 4 og 5.  

Når det gjelder vedtaket i rovviltnemnda i region 6 om utvidelse av kvoten fra et til to dyr, gjelder fremdeles departementet sitt vedtak om utsatt iverksetting inntil klagefristen har gått ut eller inntil en eventuell klagesak er avgjort. I region 8 (Troms, Finnmark) har ikke klagefristen gått ut, og vedtak om utsatt iverksetting gjelder også der.

Les mer om vedtakene på Mijøverndepartementets nettsider.

 

Oppdatert: 17.10.2012

Kontakt
Knut Morten Vangen Seniorrådgiver
TLF: 73 58 09 11