Ny forskrift om forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) på høring


Rovviltavvisende gjerde
Rovviltavvisende gjerde
© Norsk viltskadesenter, Bioforsk Nord Tjøtta/Lise Aanensen
Oppdatert: 23.10.2012

Direktoratet har sendt forslag om ny forskrift for forebyggende og konfliktdempende tiltak på høring. Høringsperioden er på 6 uker, med frist for høring 1. desember 2012.

Det gjeldende regelverket for tildeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) er fra 2004. Siden 2004 har det vært en betydelig økning i budsjettposten for FKT, fra ca. 30 millioner i 2004 til ca. 70 millioner i 2013. I denne perioden har man også fått kunnskap om hvilke typer tiltak som er effektive og direkte tapsreduserende. Det er derfor ønskelig med et regelverk som håndterer disse endringene på en god måte, i tillegg til at forhold rundt økonomireglementet og rapportering blir ivaretatt på en god måte. Forslag til ny forskrift bygger likevel i stor grad på dagens regelverk.

Høringen er åpen og ligger tilgjengelig på direktoratets nettsider under Høringer.

Oppdatert: 23.10.2012