Satser på informasjon om rovvilt


Norges to første autoriserte rovviltsentre skal spre informasjon om ulv og de andre rovdyrartene i Norge.
Norges to første autoriserte rovviltsentre skal spre informasjon om ulv og de andre rovdyrartene i Norge.
© Kim Abel, Naturarkivet
Oppdatert: 13.11.2012

Norges to første autoriserte rovviltsentre skal bedre informasjonen om rovdyr. Sentrene ligger i Namsskogan i Nord-Trøndelag og Flå i Buskerud.

Det er Namsskogan rovdyrsenter og Bjørneparken rovdyrsenter som nå har fått autorisasjon fra Direktoratet for naturforvaltning (DN).

– Sentrene får en viktig rolle i å spre kunnskap om rovvilt i Norge. De skal fortelle om rovviltet på en helthetlig og nøytral måte. De får også ansvar for å fortelle om konfliktene som følger med rovdyrene, sier DN-direktør Janne Sollie.

Skal bygge bro

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell offentliggjorde nyheten om autorisasjon under et besøkt ved Namsskogan rovviltsenter 12. november.Etableringen av rovviltsentrene er en direkte oppfølging av rovviltforliket i Stortinget fra juni i fjor. I forliket slås det fast at informasjonen om rovdyr skal bedres og presenteres på en forståelig måte til målgruppene. Sentrene som nå autoriseres får en rolle i dette arbeidet. De skal være besøkssentre som sprer kunnskap om rovdyr. Samtidig skal de drive oppsøkende virksomhet rettet mot for eksempel skoleverket og lokalsamfunn som opplever konflikter med rovvilt.

– Vårt mål er at saklig og nøytral informasjon, fremmet av en uavhengig aktør, skal bidra til å dempe konflikter og den frykten en del føler for rovdyr. Vi ønsker at sentrene skal være brobyggere som skaper tillit, sier Sollie.

Mange besøkende

Bjørneparken i Flå har mer enn 70 000 besøkende hvert år, mens Namsskogan familiepark passerer 50 000 besøkende årlig. De to rovviltsentrene blir dermed startet i tilknytning til to allerede etablerte attraksjoner. Sentrene har likevel ikke en direkte tilknytning til parkene, men skal være et gratistilbud.

Sentrene blir autorisert for fem år. De får et årlig grunntilskudd på kr. 800 000,- og kan søke om ekstra midler til utstillinger og andre publikumstilbud.

Oppdatert: 13.11.2012