Ingen lisensfelling av ulv i Troms og Finnmark


Ulv.
Ulv.
© Kim Abel/Naturarkivet
Oppdatert: 14.12.2012

Miljøverndepartementet omgjør rovviltnemnda i region 8 (Troms og Finnmark) sitt vedtak om lisensfellingskvote på fire ulver for 2012/2013. Det betyr at det på nåværende tidspunkt ikke gis lisensfellingskvote for ulv i regionen.

Miljøverndepartementet har lagt vekt på at det ikke er observert ulv i region 8 i år, og at det ikke er registrert skader forårsaket av ulv i regionen siden juni 2011. Rovviltnemnda vil kunne gjøre en ny vurdering senere, hvis disse forholdene endrer seg. 

Miljøverndepartementet har delvis tatt til følge klage på vedtak om utvidet lisensfellingskvote i region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Rovviltnemndas vedtak opprettholdes, men må ses i sammenheng med vedtak om lisensfelling i region 3 (Oppland). Det er overveidende sannsynlig at skadene i grenseområdene mellom de to regionene er forårsaket av samme individ, og en eventuell felling av ulv i region 3 skal derfor belastes lisensfellingskvoten i region 6. 

Etter disse klageavgjørelsene er det totalt gitt anledning til å felle ni dyr på lisensfelling vinteren 2012/2013. Dersom en ulv skytes i region 3 før kvoten fylles i region 6, vil kvoten i region 6 belastes, slik at totalkvoten på landsbasis blir åtte ulver. Hittil er fire ulver belastet kvoten for lisensfelling. Alle i region 5 (Hedmark).

 

Oppdatert: 14.12.2012