Kan felle 134 gauper under kvotejakta


Gaupe.
Gaupe.
© Kim Abel/Naturarkivet
Oppdatert: 18.12.2012

134 gauper kan felles i kvotejakta som starter 1. februar. Jakta varer frem til 31. mars.

Rovviltnemndene i region 1-4, 6 og 8 har fastsatt kvoter for jakt på gaupe. I region 5 Hedmark og 7 Nordland har Direktoratet for naturforvaltning, etter anmodning fra rovviltnemnda, fattet vedtak om kvote. 

Totalt er det åpnet for å felle 134 gauper under årets kvotejakt. Maksimalt kan det tas ut 77 voksne hunndyr. I region 6 og 8 er det satt egen hunndyrkvote i områder med mål om familiegrupper av gaupe. I resterende regioner gjelder hunndyrkvoten for hele regionen. Jakta stoppes dersom hunndyrkvoten fylles. 

Kvoter for de ulike rovviltregionene i 2013:

Region

Totalkvote

Maksimal hunndyrkvote   **

1 – Vest-Norge *

 

 

2 – Sør-Norge***

35

9

3 – Oppland

8

2

4 – Oslo/Akershus/Østfold

6

2

5 – Hedmark

5

3

6 – Midt-Norge***

46

33****

7 – Nordland

6

2

8 – Troms og Finnmark

28

26****

Totalt

134

77

* kvotefri jakt

** hunndyr, ett år eller eldre. Gjelder for hele regionen.

*** Rovviltnemndas vedtak er påklaget

**** I region 6 er det satt en hunndyrkvote på 8 dyr i områder med mål om familiegrupper av gaupe. I region 8 er det satt en hunndyrkvote på 2 dyr i områder med mål om familiegrupper av gaupe. 

Følg uttaket i Rovbasen

Følg uttaket av gauper gjennom årets kvotejakt i ditt fylke, region eller kommune gjennom Rovbasen. Klikk på fanen ”Døde rovdyr”, hak av for ”gaupe” og skriv dato fra 01.02.2013. Rovbasen oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn.
Gå til www.rovbase.no    

Last ned vedtak om kvotejakt på gaupe for den enkelte region på www.rovviltportalen.no/content/2500/Sok-i-fellingsvedtak

For informasjon om kvotejakt i ditt fylke, se informasjon på fylkesmannens nettsider 

Les mer om gaupe og kvotejakt på www.rovviltportalen.no 

For informasjon om overvåking og bestandssituasjonen for gaupe, se www.rovdata.no

 

Oppdatert: 18.12.2012