Kan felle 121 gauper under kvotejakta


Gaupe i snø
Illustrasjonsfoto
© Naturarkivet Kim Abel
Oppdatert: 31.01.2013

121 gauper kan felles i kvotejakta på gaupe som starter 1. februar. Jakta varer frem til 31. mars.

Rovviltnemndene i region 1-4, 6 og 8 fastsatte kvoter for jakt på gaupe tidligere i vinter. Miljøverndepartementet har, etter klager på rovviltnemnda sine kvotevedtak i region 3 og 6, fastsatt de endelige kvotene for gaupejakt i begge regionene.

I region 5 og 7 har Direktoratet for naturforvaltning fattet vedtak om kvote etter anmodning fra rovviltnemnda.

Totalt er det åpnet for uttak av 121 gauper under årets kvotejakt. Maksimalt kan det felles 71 voksne hunndyr. I region 6 og 8 er det satt egen hunndyrkvote i områder hvor det er et mål at man skal ha familiegrupper av gaupe. I resterende regioner gjelder hunndyrkvoten for hele regionen. Jakta stoppes dersom hunndyrkvoten fylles.

 

Region                                     Totalkvote           Maksimal hunndyrkvote *Merknad 
 Region 1 - Vest-Norge  -  - Kvotefri jakt
 Region 2 - Sør-Norge  35  9  
 Region 3 Oppland  8  3 Vedtaket er fattet av MD
 Region 4 -  
 Oslo/Akershus/Østfold
 6  2  
 Region 5 - Hedmark  5  3  
 Region 6 -  Midt-Norge  33  27 ** Vedtaket er fattet av MD
 Region 7 - Nordland  6  2  
 Region 8 - Troms og
 Finnmark
 28  25**  
 Totalt  121  71  

* Hunndyr, ett år eller eldre. Gjelder for hele regionen.
**  Innenfor områder med mål om familiegrupper av gaupe er det egen hunndyrkvote. 

 

Følg uttaket i Rovbasen

Følg uttaket av gauper gjennom årets kvotejakt i ditt fylke, region eller kommune gjennom Rovbasen. Klikk på fanen ”Døde rovdyr”, hak av for ”gaupe” og skriv dato fra 01.02.2013. Rovbasen oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn.

Last ned vedtak om kvotejakt på gaupe for den enkelte region på http://www.rovviltportalen.no/content/2500/Sok-i-fellingsvedtak 

Les Miljøverndepartementets pressemelding om klagebehandling og fastsetting av gaupekvoter i region 3 og 6

Les mer om

 

Oppdatert: 31.01.2013