Bestandsmålet for bjørn reduseres i to regioner


Binne med tre unger
Binne med tre unger
© Anders Sjølberg/Dellarte.tv
Oppdatert: 13.03.2013

Miljøverndepartementet melder at bestandsmålet for bjørn i Norge reduseres fra 15 til 13 ungekull og at reduksjonen skal skje i Midt-Norge og i Nordland. Dette er en følge av rovviltforliket på Stortinget i 2011.

Regjeringen har besluttet at reduksjonene skal skje i region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) og region 7 (Nordland). Dermed vil bestandsmålet for region 6 være 3 årlige ungekull, og 1 årlig ungekull i region 7. Endringen i rovviltforskriften vil bli gjennomført i løpet av kort tid.

Les nyhetsmelding på Miljøverndepartementet nettsider

 

Oppdatert: 13.03.2013