Forsøker å felle to ulver i Rendalen


Ulv. Her fotografert i Langedrag naturpark.
Ulv. Her fotografert i Langedrag naturpark.
© Kim Abel/Naturarkivet.no
Oppdatert: 03.04.2013

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har besluttet å forsøke å felle to ulver i Rendalen kommune i Hedmark fylke. Det dreier seg om et par som nylig har etablert seg på utsiden av ulvesonen, i det såkalte Fuggdalen-reviret.

Rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (Hedmark) har myndighet til å beslutte at ulv skal felles på lisens. De åpnet for lisensfelling av to ulver i dette området i perioden 16. – 28. mars, uten at det lyktes. Hvis lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal DN vurdere behovet for ekstraordinære uttak. Det skjer i henhold til rovviltforliket av 2011.

Grenser mot viktige beiteområder

– Paret har etablert revir utenfor ulvesonen, i et område som i nord grenser mot viktige beiteområder for sau. Potensialet for skader på sau i kommende beitesesong er hovedårsaken til at vi nå gir fellingstillatelse i området, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i DN.

Stortinget vedtok i 2004 et nasjonalt bestandsmål på tre årlige valpekull av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen). I henhold til dagens bestandsmål skal alle disse revirene i sin helhet ligge i Norge. Etter rovviltforliket av 2011 ble det bestemt at det skal samarbeides tettere med Sverige om fordeling av ulv i grenserevir. Inntil det foreligger en avtale med Sverige ligger dagens bestandsmål fast.

Bestandsmålet nådd

Foreløpige konklusjoner fra vinteren 2012/2013 tilsier at bestandsmålet er nådd for 2012 med valpekull i revirene Slettås, Julussa og Letjenna. Alle ligger øst for Glomma, sentralt i Hedmark. Bestandsmålet ble også nådd i 2010 og 2011.

– Den vedtatte politikken tilsier at terskelen for å iverksette felling av etablerte par eller familiegrupper utenfor ulvesonen da vil være lav. Dette er i tråd med prinsippet om en arealdifferensiert forvaltning, der ulike tiltak er aktuelle i ulike områder, sier Svarte.

Statens naturoppsyn (SNO) vil gjennomføre forsøket på å felle ulvene.

Oppdatert: 03.04.2013

Kontakt
Knut Morten Vangen TLF: 977 87 000