To ulver felt i Rendalen


Oppdatert: 03.04.2013

To ulver ble felt ved Sølen i Rendalen kommune i ettermiddag, etter at Direktoratet for naturforvaltning tidligere i dag besluttet å iverksette forsøk på felling. Ulvene var nylig etablert som et revirmarkerende par på utsiden av ulvesonen.

 

Paret hadde etablert revir utenfor ulvesonen, i et område som i nord grenser mot viktige beiteområder for sau. Potensialet for skader på sau i kommende beitesesong var hovedårsaken til at det ble gitt fellingstillatelse.
Statens naturoppsyn (SNO) gjennomførte fellingsoperasjonen. Ulvene ble sporet opp fra bakken, men selve fellingen ble gjennomført fra helikopter.

 

Oppdatert: 03.04.2013

Kontakt
Knut Morten Vangen Seniorrådgiver
TLF: 977 87 000