Vil overvåke bjørn og ulv over grensen


Ulv. Her fotografert i Langedrag naturpark.
Ulv. Her fotografert i Langedrag naturpark.
© Bård Bredesen/Naturarkivet.no
Oppdatert: 18.04.2013

Bjørn og ulv bruker store arealer og krysser grensen mellom Norge og Sverige. Nå jobbes det for å få til felles overvåking av de store rovdyrene over landegrensene.

Å kunne presentere kunnskap om bjørn og ulv sammen vil gi oss enda bedre oversikt over bestandene. Det er derfor satt i gang arbeidsgrupper som skal foreslå felles overvåkingsrutiner.

Naturvårdsverket (NV) i Sverige og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i felleskap satt ned to arbeidsgrupper, en som skal jobbe med overvåkning av bjørn og en som skal arbeide med ulv. Gruppene er satt sammen av feltfolk, reineiere og forskere som har erfaring fra overvåkningsarbeid i Norge og Sverige.

– Å kunne se bestandene under ett, hvordan de endrer seg og hvordan enkeltindivid bruker store områder, vil gi både forvaltningen og publikum en større forståelse for økologien. Dette igjen gjør oss i stand til å ha en mer treffsikker og mindre konfliktfylt forvaltning, sier direktør Janne Sollie i DN.

Ulike arter, ulike utfordringer

Vi trenger spesifikke måter å overvåke de ulike rovviltartene på. Årsaken til det er både ulik biologi og ulik forvaltning av artene.

Bjørn.– Hvordan vi skal overvåke bjørn i områder uten folk og veier er et eksempel på utfordringer arbeidsgruppene må ta tak i. En annen er hvordan vi skal overvåke den genetiske utviklinga i en svært sårbar ulvebestand, sier Magnus Kristoffersson i NV.

Arbeidsgruppenes forslag skal være framtidsrettet og felles for Norge og Sverige. De skal foreslå hvilke instrukser og vurderingskriterier feltfolk skal benytte. Dette skal baseres på alt av tilgjengelig og relevant forskning og erfaringsmessig kunnskap om overvåkning, biologi og økologi for artene.  

Camilla Wikenros (Sveriges lantbruksuniversitet, Grimsö) leder arbeidsgruppen for overvåkning av ulv, mens Veronica Sahlen (Universitetet for miljø- og biovitenskap) leder arbeidsgruppen for overvåkning av bjørn.

Drifter felles overvåking for gaupe og jerv

I 2012 ble det også satt ned to arbeidsgrupper i felleskap mellom Naturvårdsverket og Direktoratet for naturforvaltning. Disse gruppene skulle gjøre samme jobb for artene gaupe og jerv.

– Resultatet av dette arbeidet er at vi nå har felles overvåking og felles datalagring for gaupe og jerv i Norge og Sverige. I framtiden vil derfor rapportene vise bestandssituasjonen i begge landene, sier leder i Rovdata Morten Kjørstad.

Publikum skal kunne si sin mening

I Norge er det Rovdata som har ansvaret for å drifte Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt. De vil derfor delta i arbeidet med å utvikle metodikken for bjørn og ulv.

En viktig del av oppdraget er at overvåkingsmetodene som blir foreslått skal medvirke til å øke og synliggjøre lokal deltakelse i registreringsarbeidet. Det er viktig å legge til rette for at lokale aktører, som for eksempel beitedyrnæringen, jordeiere, jegere og andre friluftsinteresserte, på en enkel måte kan bidra i registreringsarbeidet.

– På Rovdata sine hjemmesider vil det også være mulig for alle som kjenner seg berørt å komme med synspunkter på, og forslag til, hvordan artene skal overvåkes. Forslagene vil bli tatt med videre i arbeidsgruppene, påpeker Morten Kjørstad.

Arbeidsgruppene skal rapportere senest 15. oktober 2013, slik at felles overvåking kan iverksettes i 2014.

Oppdatert: 18.04.2013