Unge ulver på vandring


Ulv på vandring.
Ulv på vandring.
© Bård Bredesen/Naturarkivet.no
Oppdatert: 02.05.2013

I disse dager forlater ulver som ble født i fjor det området de er oppvokst i. Slike ungulver på vandring kan bevege seg over hele landet, og det forklarer mange ulveobservasjoner om våren.

De unge ulvene forlater vanligvis flokken når de er ett til to år gamle, på jakt etter å opprette sine egne territorier. Som oftest skjer dette i løpet av våren og forsommeren. Spesielt hannene vandrer langt på leting etter en partner, og de forflytter seg raskt. Det betyr også at mange beveger seg over grensen mellom Norge og Sverige.

– De unge ulvene eksponerer seg oftere enn voksne og mer erfarne dyr. De er nysgjerrige, noe som fører til at de kan opptre nærmere folk og fremstå som mindre sky. Dette er forklaringen på de mange ulveobservasjonene de siste dagene, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Felling har usikker effekt

Flere av disse ungulvene vil dukke opp i prioriterte beiteområder før husdyrene er sluppet ut eller tamreinen er flyttet for sommeren. Det er normalt sett en lav terskel for skadefelling i slike områder, men dette betyr ikke en null-toleranse for at ulv er tilstede før beitesesongen.

– I hvert enkelt tilfelle må det gjøres en konkret vurdering av skadepotensialet på husdyr og tamrein. Dette vil variere ut fra årstid og hvorvidt ulven er fast etablert i området eller på vandring, sier Vangen.

Ulvens vandringskapasitet på våren gjør at felling av slike dyr vil være lite målrettet og ha en usikker effekt i forsøk på å redusere tap av beitedyr. Å felle ulv vil derfor normalt være aktuelt først ved akutte skadesituasjoner.

Oppdatert: 02.05.2013