145 jerver kan felles


Jerv i vinterlandskap
Jerv i vinterlandskap
© Lars Gangås
Oppdatert: 10.09.2013

I dag starter lisensfellingsperioden for jerv. De regionale rovviltnemndene har
bestemt at totalt 145 jerver kan felles fram til 15. februar 2014.

Stortinget har slått fast at lisensfelling er det viktigste virkemiddelet for å regulere jervebestanden. I 2012 ble det registrert 68 ungekull av jerv, og bestanden er dermed over Stortingets mål på 39 årlige ungekull.

De regionale rovviltnemndene har ansvar for forvaltning av jerv innenfor sin region, og nemndene har vedtatt kvotene for lisensfelling av jerv for jaktåret 2013/2014.

Vedtakene kan lastes ned fra "Søk i frellingsvedtak"

 

Region                Kvote          Hunndyrbegrensning
1 Vest-landet 6 6
2 Sør-Norge - -
3 Oppland 8 4
4 Oslo/Akershus/Østfold - -
5 Hedmark 11 6
6 Midt-Norge 37 29
7 Nordland 23 11
8 Troms og FInnmark 60 49
Totalt 145 105

Tabell: Totalkvote og maksimalt antall hunndyr som kan felles i hver region jaktåret 2013/2014.

Foreløpige tall indikerer nedgang

En foreløpig oversikt over antall registrerte ungekull av jerv i 2013 fra Rovdata indikerer en betydelig nedgang i bestanden.  Så langt er det registrert at det er født 45 ungekull av jerv våren 2013. I løpet av våren ble det på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, nå Miljødirektoratet, gjennomført hiuttak ved fire hilokaliteter. Rovdata vil levere en samlet oversikt over verifiserte jervekull i Norge 1. oktober i år.

 

Registrering som lisensjeger

Lisensfellingsperioden for jerv er fra 10. september til 15. februar. For å delta lisensfelling må du være registrert lisensjeger i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

Oppdatert: 10.09.2013