Elektronisk søknad om rovvilterstatning


Illustrasjonsfoto: Sau på utmarksbeite
Illustrasjonsfoto: Sau på utmarksbeite
© Naturarkivet Kim Abel
Oppdatert: 09.10.2013

Søknadsfristen for å få erstattet husdyr tapt til rovvilt er 1.november. Fra 2013 må søknaden sendes elektronisk via Elektronisk søknadssenter på Miljødirektoratets hjemmeside.

Dersom du ikke tidligere har benyttet det elektroniske søknadssenteret, må du først registrere deg som bruker. Selve søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut, og det følger samme oppbygging som papirversjonen. Når alle data er satt inn, sendes søknaden ved å klikke på «Send inn». Du vil da motta en kvittering per e-post om at søknaden er innlevert. Kort tid etter ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren. Svar på søknaden får du med vanlig post.

Etter at fristen er utløpt, vil fylkesmennene behandle alle søknader som har kommet inn og fortløpende betale ut erstatning. Det skjer senest innen utgangen av året. I januar foreligger den fullstendige oversikten over tapstall for beitesesongen 2013.

Hvis du får problemer med å levere søknaden elektronisk, ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke.

 

Gå til Elektronisk søknadsenter

Oppdatert: 09.10.2013