Kan felle 79 gauper under årets kvotejakt


Gaupe i snø
Gaupe i snø
© Naturarkivet Kim Abel
Oppdatert: 31.01.2014

79 gauper kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar. Jakta varer frem til 31. mars.

Rovviltnemndene i Sør-Norge, Oppland, Midt-Norge og Troms og Finnmark har fastsatt kvoter for jakt på gaupe. I Akershus, Østfold og Oslo, samt Nordland, har Miljødirektoratet fastsatt kvoter etter anmodning fra rovviltnemndene i den enkelte region.

I Hedmark ba rovviltnemnda om at det ikke ble åpnet for kvotejakt på gaupe, og Miljødirektoratet har fulgt rovviltnemndas anmodning. Rovviltnemnda i Vest-Norge har fattet vedtak om kvotefri jakt i hele regionen.

Alle kvotevedtakene, bortsett fra vedtaket i Hedmark, er påklaget. Klima- og miljødepartementet (KLD) er endelig klageinstans og har ikke tatt klagene til følge, bortsett fra klagene i Midt-Norge hvor KLD har tatt klagene delvis til følge og endret rovviltnemndas kvotevedtak av 20. desember 2013. Det settes en totalkvote for jakta på 11 dyr, med en hunndyrkvote på 4 dyr over ett år.

Totalt er det åpnet for uttak av 79 gauper under årets kvotejakt. Maksimalt kan det felles 32 voksne hunndyr. Jakta stoppes om total- eller hunndyrkvota fylles.

 

Kvoter for de ulike rovviltregionene i 2014:

Region   Totaltkvote                      Hunndyrbegrensning**
 Region 1 Vest-Norge*    
 Region 2 Sør-Norge  30  12
 Region 3 Oppland  11  4
 Region 4 Oslo/Akershus/Østfold  1  1
 Region 5 Hedmark  -  -
 Region 6 Midt-Norge***  11  4
 Region 7 Nordland  13  4
 Region 8 Troms/Finnmark  13  7
 Totalt  79  32

*             Kvotefri jakt.
**           Hunndyr, ett år eller eldre. Gjelder for hele regionen.
***          Vedtak fattet av KLD.

 

Følg uttaket i Rovbasen

Følg uttaket av gauper gjennom årets kvotejakt i ditt fylke, region eller kommune gjennom Rovbasen. Klikk på fanen ”Døde rovdyr”, hak av for ”gaupe” og skriv dato fra 01.02.2014. Rovbasen oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn.

Gå til www.rovbase.no  


Mer informasjon om kvotejakt og gaupe

Les kvote-vedtakene fra hver region  søk i fellingsvedtak

For mer informasjon om kvotejakt i ditt fylke se informasjon på fylkesmannens nettsider www.fylkesmannen.no

Les mer om overvåking av gaupe hos www.rovdata.no

 

 

Oppdatert: 31.01.2014