Nå finner du fellingsvedtak i Miljøvedtaksregisteret!


Oppdatert: 07.04.2014

Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet, deriblandt rovvilt. Fra 1.april 2014 vil derfor alle vedtak som omfatter kvoter og felling av rovvilt finnes i Miljøvedtaksregisteret. Dette gjelder for vedtak fattet av både Fylkesmannen, Rovviltnemnda og Miljødirektoratet.

Du kan forstatt bruke "søk i fellingsvedtak" på Rovviltportalen til å lete opp vedtak som ble fattet før 1.april 2014.

Nå finner du vedtak om rovvilt her: Miljøvedtaksregisteret

Oppdatert: 07.04.2014

Kontakt
Marit Gystøl TLF: 995 19 027