Meld fra om bjørnespor


Rapa v hi Anders Sjølberg Dellarte tv web
Rapa v hi Anders Sjølberg Dellarte tv web
© Direktoratet for naturforvaltning
Oppdatert: 08.04.2014

I disse dager våkner bjørnene fra vintersøvnen, og vandrer ut på leting etter føde. Miljødirektoratet oppfordrer alle som kommer over bjørnespor om å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO).

I Sør-Skandinavia er 4. april gjennomsnittsdatoen for når en bjørn forlater hiet, mens bjørner lengre nord er noe seinere ute. Trolig skyldes det at vinteren varer lenger i nord. Binner som føder om vinteren kan derimot ligge i hiet til langt ut i juni.

De fleste bjørner registrert i Norge oppholder seg i Hedmark, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark, nærmere bestemt grenseområdene til Sverige, Finland og Russland. I fjor ble det totalt registrert 147 bjørner i Norge, ved hjelp av DNA-analyser av ekskrementer, hår og vevsprøver.

Ønsker informasjon om spor

Dersom du kommer over spor etter bjørn, kan du ta kontakt med SNO sin rovviltkontakt i din region. SNO er Miljødirektoratets feltapparat, og sporobservasjonene og meldingen vil bli vurdert av rovviltkontakten. I en del tilfeller vil det bli sendt folk til stedet for å undersøke nærmere. Ditt bidrag til informasjon om bjørn er viktig.

Rovdata har ansvaret for overvåking av bjørn og lager årlig en rapport med oversikt over hvor mange bjørner som er registrert i Norge i løpet av våren, sommeren og høsten. Ofte blir det funnet flere DNA-spor fra samme bjørn over flere år og funn som viser at enkelte bjørner bruker store områder.

Brosjyre om bjørn

Miljødirektoratet har laget en brosjyre for å øke kunnskapen om den Skandinaviske bjørnen og bjørnens adferd. Brosjyren bygger på 30 års erfaring med forsking og forvaltning av bjørn i Sverige og Norge. Brosjyren gir deg råd om hva du bør gjøre om du møter på en bjørn i skogen. Du kan laste ned brosjyren fra Miljødirektoratets nettside eller på Rovviltportalen.

Oppdatert: 08.04.2014

Kontakt
Marit Gystøl TLF: 995 19 027

 

Lina Nøstvold

Tlf: 482 44 512