Søk etter fellingsvedtak


Fellingsvedtak om rovvilt som er vedtatt etter 1. april 2014 finner du i vårt nye Miljøvedtaksregister: http://www.miljovedtak.no/


Tidligere fellingsvedtak om rovvilt for perioden 1.april 2005 - 1. april 2014 finner du her:
Arkiv over gamle fellingsvedtak

Jerv felling vinterlandskap_Lars Gangås web
Jerv felt av Statens naturoppsyn
© Direktoratet for naturforvaltning

 

 

Oppdatert: 08.04.2014

Kontakt