Revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt


Oppdatert: 30.05.2014

Klima- og miljødepartementet har i dag vedtatt revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

Forskriftsendringene er basert på anbefalingene fra et ekspertutvalg som i 2011 la frem sin innstilling. Den reviderte forskriften vil bidra til å gi forvaltningsmyndighetene et bedre beslutningsgrunnlag om tapsforhold, og dermed bidra til å kunne utmåle en mest mulig riktig erstatning.

 

Pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet

Oppdatert: 30.05.2014