Elektronisk søknadssenter er nå åpnet for rovvilterstatning


Lam på sommerbeite Susanne Hanssen nettsider
Lam på sommerbeite Susanne Hanssen nettsider
© Direktoratet for naturforvaltning
Oppdatert: 23.10.2014

Elektronisk søknadssenter er nå åpnet for innlevering av søknader om erstatning for husdyr tapt til rovvilt i 2014. Søknadsfristen er 1. november.

 

Etter en revisjon av erstatningsforskriften fra 1999, trådde en ny erstatningsforskrift i kraft den 1. juni 2014. En av endringene i forskriften er et økt dokumentasjonskrav for søker. Miljødirektoratet oppfordrer derfor hver søker om nøye å lese beskrivelsene i den elektroniske søknaden for å sikre at all informasjon som kreves kommer med i søknaden. Etter den nye forskriften skal alle søknader om erstatning  leveres elektronisk gjennom søknadssenteret.

Har du ikke mulighet for å levere søknad elektronisk eller har spørsmål til utfylling av søknaden, kontakt fylkesmannen i ditt fylke.

 

Gå til elektronisk søknadssenter

 

Oppdatert: 23.10.2014