Ekstraordinære uttak av jerv i 2015


Jerv på vintervidda
Jerv på vintervidda
© Lars Gangås
Oppdatert: 27.04.2015

Sist oppdatert 19.05.15. I tråd med Stortingets rovviltforlik gjennomfører Miljødirektoratet ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder denne våren. Målsettingen er reduserte skader på sau og tamrein i 2015.

Bestanden av jerv reguleres i hovedsak gjennom lisensfelling. Lisensfellingsperioden ble avsluttet 15. februar i år og totalt ble det felt 50 jerver av en kvote på 142.

- Det er felt jerv på lisensfelling i mange områder, men det er fortsatt områder hvor det var omfattende skader på sau og tamrein i 2014, og hvor lisensfellingen ikke har vært tilstrekkelig målrettet eller effektiv, sier Morten Kjørstad, fagdirektør i Miljødirektoratet.

Rovviltforliket, som alle partiene på Stortinget stilte seg bak, gir klare føringer for den jobben Miljødirektoratet gjør i rovviltforvaltningen.

Vurderinger gjøres fortløpende

I løpet av våren undersøker Statens naturoppsyn (SNO) kjente og nye hilokaliteter hos jerv over hele landet. Miljødirektoratet gjør fortløpende vurderinger av de hilokaliteter hvor det påvises at det er født valper i år, og om det skal gjennomføres uttak av tisper og deres valper. Det kan også bli gjennomført uttak av enkeltdyr av jerv i noen tilfeller.

- Miljødirektoratet vurderer behov for uttak fortløpende utover våren etter hvert som vi får oppdatert kunnskap om bestanden. Vurderingene gjør vi i samarbeid med rovviltnemndene, sier Morten Kjørstad.

Behovet for uttak vurderes først og fremst ut fra bestandssituasjonen for jerv og potensialet for skader på beitedyr, og områder hvor sau og tamrein var særlig utsatt i 2014 blir prioritert ved uttak.

Uttak av bjørn og ulv kan være aktuelt

Som for jerv vurderer Miljødirektoratet om det skal gjennomføres ekstraordinære uttak av andre arter av store rovdyr. Denne våren er det utført to slike uttak av bjørn, og begge er felt i Grane kommune i Nordland fylke.

Uttak kan bli utført utover våren så lenge det er snø på bakken i aktuelle områder. Sporsnø er nødvendig for å finne dyrene og gjennomføre felling.

Ekstraordinære uttak blir gjennomført av Statens naturoppsyn i tråd med fastsatt instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt.

Miljødirektoratets vedtak om ekstraordinære uttak er å finne i Miljøvedtaksregisteret

Oversikt over ekstraordinære uttak våren 2015 (oppdateres fortløpende)

Dato felt

Region

Fylke

Kommune

Art

Merknad

 13.02

 8

 Finnmark

 Kautokeino

 Jerv

 Hann

05.03

8

Finnmark

Karasjok

Jerv

Hann

06.03

8

Finnmark

Karasjok

Jerv

Tispe

11.03

6

Nord-Trøndelag

Høylandet

Jerv

Hann

24.03

8

Troms

Skånland

Jerv

Hann

28.03

7

Nordland

Grane

Bjørn

Hann

09.04

5

Hedmark

Engerdal

Jerv

Hiuttak – tispe og 3 valper

09.04

8

Finnmark

Tana

Jerv

Tispe

10.04

5

Hedmark

Folldal

Jerv

Hiuttak – tispe og 2 valper

14.04

7

Nordland

Grane

Bjørn

Hann

14.04

3

Oppland

Øyer

Jerv

Hiuttak – tispe og 2 valper

14.04

8

Finnmark

Porsanger

Jerv

Hann

15.04

3

Oppland

Ringebu

Jerv

Hiuttak – tispe og 2 valper

15.04

8

Finnmark

Alta

Jerv

Hann

16.04

8

Finnmark

Kautokeino

Jerv

Hunn

17.04

6

Møre og Romsdal

Rindal

Jerv

Hiuttak – 2 valper

17.04

1

Sogn og Fjordane

Årdal

Jerv

Hann

17.04

1

Sogn og Fjordane

Luster

Jerv

Hann

18.04

6

Sør-Trøndelag

Selbu

Jerv

Hiuttak – 3 valper

20.04

6

Møre og Romsdal

Surnadal

Jerv

Hann

20.04

5

Hedmark

Stor-Elvdal

Jerv

Hiuttak – tispe og 2 valper

21.04

8

Finnmark

Tana

Jerv

Hiuttak - 2 valper

27.04

Sogn og Fjordane

Luster

Jerv

Tispe

28.04

1

Sogn og Fjordane

Luster

Jerv

Tispe

28.04

1

Sogn og Fjordane

Luster

Jerv

Hann

28.04

3

Oppland

Skjåk

Jerv

Hiuttak - 3 valper

29.04

3

Oppland

Lom

Jerv

Hiuttak - tispe og 2 valper

29.04

1

Sogn og Fjordane

Årdal

Jerv

Tispe

03.05

5

Hedmark

Tolga

Jerv

Hann 

03.05

5

Hedmark

Os

Jerv

Tispe

05.05

5

Hedmark

Os

Jerv

Hiuttak - tispe og 2 valper

06.05

5

Hedmark

Tolga

Jerv

Hiuttak - tispe og 2 valper

 09.05

 8

 Finnmark

 Alta

 Jerv

 Hiuttak - 2 valper

 12.05

 8

 Finnmark

 Gamvik

 Jerv

 Hiuttak - tispe og 1 valp

 19.05

 7

 Nordland

 Hemnes

 Jerv

 Hiuttak - tispe og 1 valp

Oppdatert: 27.04.2015

Kontakt
Morten Kjørstad Fagdirektør, viltseksjonen
TLF: 97730830

 

Lars Bendik Austmo,
Statens naturoppsyn
TLF 92058678