Oversikt over felte bjørner


Bjorn vinterlandskap
Bjørn i skog. Foto Bo Kristiansson
© Bo Kristiansson
Oppdatert: 26.08.2015

Er du interesert i høstens lisensfelling av bjørn? Her finner du en oversikt over antall bjørner som felles i Norge og i Sverige.

Den 21. august startet lisensfellingsperioden for bjørn i Norge og Sverige.  Miljødirektoratet og rovviltnemnda i region 3 Oppland åpnet for felling av 10 bjørner i Norge (henholdsvis 8 og 2), og i Sverige har länstyrelsene åpnet for felling av 226 bjørner.

Oversikt over antall bjørner felt i Norge finner du i Rovbasen

Oversikt over antall bjørner felt i Sverige finner du på Statens veterinärmedisinska anstalt (SVA) sin nettside

Lisensfellingsperioden varer til 15. oktober.

Oppdatert: 26.08.2015