Utvider bjørnekvoten i Finnmark og Troms


Bjorn i kveldsskog Bo Kristiansson 2
Bjorn i kveldsskog Bo Kristiansson 2
© Bo Kristiansson
Oppdatert: 03.09.2015

Miljødirektoratet åpner for at det kan felles ytterligere to bjørner under lisensfellingen i rovviltregion 8 (Finnmark og Troms). Fra før er det felt to bjørner i Finnmark på lisens.

Rovviltnemnda i region 8 anmodet Miljødirektoratet om å utvide kvoten og åpne for lisensfelling innenfor noen avgrensede områder i regionen. Årsaken er at bjørn gjør skade på sau i prioriterte beiteområder i deler av kommunene Nesseby, Tana og Sør-Varanger i Finnmark, og i Bardu i Troms. Et viktig formål med lisensfelling er å forhindre framtidige skader på beitedyr.

– Bjørn gjør skade på sau i flere områder i regionen, og skadene har oppstått i områder som er prioritert for beitedyr. Vi har gjort en ny vurdering av skadesituasjonen og bestandssituasjonen for bjørn i regionen, og har funnet det riktig å åpne for å felle to bjørner på lisens innenfor avgrensede områder, sier fagdirektør Morten Kjørstad i Miljødirektoratet.

De aktuelle områdene ligger i deler av Nesseby, Tana, Sør-Varanger og Vadsø kommuner i Finnmark, samt i deler av Bardu kommune i Troms.

Opprinnelig ble kvoten i region 8 satt til tre bjørner, med en begrensning på ei binne. Etter at en hannbjørn og ei binne ble felt i slutten av august var hunndyrkvoten fylt, og lisensfellingen ble stanset.

 

Oppdatert: 03.09.2015