Binne skutt i Pasvik


Binne felt i Pasvik
Binne felt i Pasvik
© Politiet
Oppdatert: 25.09.2015

Ei binne som hadde tre unger ble torsdag skutt i Pasvik i Finnmark. Miljødirektoratet vurderer at ungene kan klare seg selv. Samtidig betyr dette at lisensfellingen av bjørn er avsluttet i Finnmark og Troms.

Statens naturoppsyn (SNO), som er Miljødirektoratets feltapparat, ble ved 14-tiden torsdag varslet av politiet om en mulig skadeskutt bjørn. SNO var på stedet etter få timer og fant bjørnen død. De tre ungene ble observert i området.

Må ikke forstyrres

– Ut fra observasjoner som er gjort, tror vi det dreier seg om årsunger. Ungene ser ut til å være i godt hold, og vi vurderer det slik at de kan klare seg selv. Derfor vil vi ikke foreta oss noe som kan forstyrre dem, sier Morten Kjørstad, fagdirektør rovvilt i Miljødirektoratet.

Det er flere kjente tilfeller hvor årsunger, unger som er født sist vinter, har klart seg uten mora. Dessuten går bjørnen i Finnmark snart i hi, normal om ca. 14 dager.

Finner bær selv

– Bjørnene spiser seg opp nå, og da er føden primært bær. Det klarer ungene å få i seg uten mora, sier Kjørstad.

Av erfaring vil bjørnunger som mister mora holde seg i området for å lete etter henne. Kjørstad oppfordrer folk til ikke å oppsøke området i nærmeste framtid.

– Vi håper de får være i fred. SNO vil følge med i dette området frem mot vinteren, opplyser Morten Kjørstad.

Lisensfelling avsluttet

At denne binna ble skutt, betyr at årets lisensfelling av bjørn i rovviltregion 8 – Troms og Finnmark – er avsluttet. Det var ikke åpnet for lisensfelling av bjørn i dette området, men bjørnen blir belastet den fastsatte kvoten for regionen. Den er nå oppfylt.

Omstendighetene rundt fellingen håndteres av politiet, i og med at det ikke var åpnet for jakt på bjørn i dette området.

Utvidet kvote for lisensfelling
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/September-2015/Utvider-bjornekvoten-i-Finnmark-og-Troms/

Oppdatert: 25.09.2015