Åpent for å søke om rovvilterstatning


Sau på utmarksbeite
Sau på utmarksbeite
© Naturarkivet @ Bård Bredesen
Oppdatert: 12.10.2015

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november.

Miljødirektoratet minner om at det er obligatorisk å sende inn søknaden elektronisk. Alle søkere oppfordres til å lese beskrivelsene i den elektroniske søknaden, for å sikre at alt påkrevd informasjon kommer med.

Husk kravet om dokumentasjon

Tidligere i høst vedtok Samarbeidsrådet for Sauekontrollen at det ikke skal være noen utveksling av data mellom Sauekontrollen og databasene til Miljødirektoratet (se nyhetssak fra Animalia).

Fra i år medfører dette at alle søkere må ha individlister som et vedlegg til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, kobling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon.

Hvis du får problemer med å levere søknaden elektronisk, ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke.

 

Gå til Elektronisk søknadssenter

Oppdatert: 12.10.2015