160 jervekull i Skandinavia


Jerv i Finnmark
Jerv i Finnmark
© Stein Ø. Nilssen
Oppdatert: 19.10.2015

En felles norsk-svensk rapport viser økning i antall jervekull, men samtidig en nedadgående trend for størrelsen på den skandinaviske jervebestanden.

Norske Rovdata og svenske Viltskadecenter presenterer i dag resultatet fra årets jerveovervåking for hele Skandinavia i en felles rapport.

Feltpersonell i Norge (Statens naturoppsyn) og Sverige (länsstyrelsen) har i år registrert 95 jervekull i Sverige og 65 i Norge. Selv om dette er en oppgang i begge land i antall jervekull sammenlignet med 2014, så viser beregninger at bestandsstørrelsen (antall voksne individer) har en nedadgående trend.

Antall voksne individer i bestanden blir beregnet med utgangspunkt i et snitt av antall registrerte jervekull de tre siste årene for å ta hensyn til at andelen av tispene som føder valper varierer fra år til år.

I løpet av våren har Miljødirektoratet gjennomført flere hiuttak på jerv. Dette medfører at det etter uttak gjenstod 48 av de 65 norske jervekullene. Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 39 årlige jervekull i Norge.

Les mer om situasjonen i Norge her.

Les Rovdatas nyhetsmelding og last ned rapporten

 

Oppdatert: 19.10.2015