Saueskader påvirket holdninger til ulv i Østmarka


Ulv i Østmarka
Ulv i Østmarka
© Viltkamera - NINA
Oppdatert: 02.12.2015

En rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at sommerens ulveskader på sau har ført til at befolkningen i Enebakk og Rælingen er mer negative til ulv i Østmarka enn tidligere. I de bynære områdene Alna og Østensjø er folks holdninger til ulvene fortsatt positive.

Vinteren 2013 etablerte et ulvepar seg i Østmarka, et skogsområde mellom Oslo og Øyeren. Ulveparet fikk valper i 2014. I løpet av sommeren 2015 ble det dokumentert en del skader på husdyr forårsaket av ulv i Enebakk.

Tidligere undersøkelser gjennomført i 2013 og 2014 viste at det var flere tilhengere enn motstandere av å ha ulv i Østmarka. Folks holdninger til ulv har vært noe delt hvor de to bydelene Alna og Østensjø har vært mer positive til ulv enn folk som bor i Enebakk og Rælingen.

Høstens undersøkelser ble gjennomført i september, og viser at synet på ulv i befolkningen rundt Østmarka har blitt mer splittet. I de bynære områdene er det fortsatt et klart flertall som er positive til ulv, men i Enebakk og Rælingen har det nå blitt flere som er negative til ulvene i Østmarka.

Miljødirektoratet delfinansierer spørreundersøkelsene.

–        Ulven har vært borte fra disse områdene i over 100 år. Ved å gjennomføre slike undersøkelser etter nyetableringen av ulv i Østmarka i 2013 gir det en unik mulighet til å få informasjon om befolkningens holdninger til ulv, og til å følge eventuelle endringer i holdninger til ulv, sier Terje Bø, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

 

Les mer på NINAs nettsider

Oppdatert: 02.12.2015