Ulv felt i Enebakk var Østmarka-hannen


Oppdatert: 22.01.2016

Den 19. januar ble en ulv angrepet av skabb avlivet i Enebakk kommune i Akershus. Miljødirektoratet har mottatt DNA-analyse fra Rovdata som viser at den avlivede ulven er lederhannen i Østmarka reviret.

En ulv som var angrepet av skabb ble avlivet i Enebakk av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19. januar. Miljødirektoratet har nå fått resultatene fra DNA-analysen.

– DNA-analysen fra Rovdata viser at den avlivede ulven er lederhannen i Østmarka-reviret. Etter at tispen i Østmarka ble skutt i nødverge tidligere i høst er det nå kun valpene igjen i reviret. På denne tiden av året vil ulvevalper være store nok til å klare seg selv, og disse valpene vil bli fulgt opp i den pågående ulveovervåkingen i regi av Skandulv og Statens naturoppsyn (SNO), sier Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Vil gjøre ny vurdering av lisenskvoten

Avlivingen medførte at lisenskvoten i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) har blitt fylt. Lisensfellingen er derfor stanset i disse regionene.

Siste overvåkingsrapport fra nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt viser at bestandsmålet for ulv i Norge ikke er oppnådd. Det er dermed Miljødirektoratet som har ansvaret for forvaltning av ulv i region 4 og 5.

– Miljødirektoratet vil følge utviklingen i årets bestandsovervåking av ulv og gjøre en vurdering av en eventuell utvidelse av lisensfellingskvoten dersom det blir aktuelt, sier Vangen.

6 ulver avlivet

Rovviltnemndene i region 4 og 5 fastsatte en felles lisensfellingskvoten for ulv 19. mai 2015 på 6 dyr for sesongen 2015/2016.  I denne perioden er to ulver er felt på lisensfelling (Rendalen og Stor-Elvdal kommune), en ulv er felt på skadefelling i Stange kommune og belastes lisensfellingskvoten, en ulv ble felt ulovlig, og Østmarka- tispen, mor til de gjenlevende valpene ble felt i nødverge i oktober. Med avgangen av lederhannen i Østmarka reviret er kvoten fylt.

Oppdatert: 22.01.2016