Fortløpende oversikt over ekstraordinære uttak av jerv våren 2009


Oppdatert: 23.03.2010
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har iverksatt ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder for å redusere skadene på sau og tamrein. Uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn.

Lisensfelling for å regulere bestanden
Norge har i dag en bestand av jerv som ligger over målsettingen som Stortinget har vedtatt. Dermed er det også grunnlag for å felle jerv, uten at bestanden kommer i fare. Det er lisensfelling som skal være den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv påfører bufe- og tamreinnæring.

Lisensfellingsperioden på jerv startet 10. september og varer til og med 15. februar. I år ble det åpnet for felling av 86 dyr. I løpet av lisensfellingsperioden ble det felt totalt 40 dyr.

Vedtak om ekstraordinære uttak våren 2009 
Direktoratet har vurdert om uttaket som er gjort gjennom lisensfelling er tilstrekkelig ut fra skadehistorikken/skadepotensialet i ulike områder, samt de føringer som er lagt i regional forvaltningsplan i forhold til den differensierte forvaltningen av jerv.

På bakgrunn av dette har Direktoratet for naturforvaltning fattet følgende vedtak om ekstraordinært uttak:

Oversikt over antall jerv som er tatt ut i henhold til vedtakene:

Region    Nr Dato felt   Fylke                       Kommune    Kjønn     Merknader    
Region 1    23.03.09  Sogn og Fjordane Luster  Hann   
    23.03.09  Sogn og Fjordane Luster   Hann   
   25.03.09  Sogn og Fjordane  Lærdal  Hann   
   25.03.09  Sogn og Fjordane  Luster   Hann   
   15.04.09  Sogn og Fjordane  Luster   Tispe  Hiuttak 
   15.04.09  Sogn og Fjordane  Luster   Hann  Hiuttak, valp 
   15.04.09  Sogn og Fjordane  Luster   Tispe  Hiuttak, valp 
   17.04.09  Sogn og Fjordane  Lærdal  Hann   
   18.04.09  Sogn og Fjordane  Luster   Tispe  Hiuttak 
  10   18.04.09  Sogn og Fjordane  Luster   Tispe  Hiuttak, valp 
  11   18.04.09  Sogn og Fjordane  Luster   Tispe  Hiuttak, valp 
Region 5   24.04.09 Hedmark Tynset Tispe  Hiuttak 
   24.04.09 Hedmark Tynset  Tispe  Hiuttak, valp 
   24.04.09 Hedmark Tynset  Hann  Hiuttak, valp 
Region 6 1  11.02.09 Sør-Trøndelag    Åfjord Tispe Belastet lisensfellingskvoten
   04.03.09 Nord-Trøndelag  Overhalla  Tispe  
   14.03.09 Sør-Trøndelag  Selbu  Hann   
 

 15.03.09

Nord-Trøndelag  Verdal  Tispe    
   24.03.09 Sør-Trøndelag  Rissa  Tispe     
   01.04.09 Nord-Trøndelag  Høylandet  Tispe    
   01.05.09 Sør-Trøndelag  Oppdal  Tispe  Hiuttak 
   01.05.09 Sør-Trøndelag  Oppdal  Tispe  Hiuttak, valp 
Region 8 1  25.02.09 Finnmark Tana Tispe   
  2  26.02.09 Finnmark Nesseby Tispe   
   27.02.09 Finnmark  Porsanger  Tispe    
  4  28.02.09 Troms Nordreisa Tispe  
  5  01.03.09 Troms Nordreisa Hann  
   25.03.09 Troms  Storfjord  Hann   
   27.03.09  Troms  Skånland  Tispe    
  8  02.04.09 Troms Ibestad Tispe  
   26.04.09 Finnmark Alta  Tispe  Hiuttak 
  10   26.04.09 Finnmark  Alta  Hann  Hiuttak, valp 
  11   04.05.09 Troms  Kvænangen  Tispe  Hiuttak 
  12   04.05.09 Troms  Kvænangen  Tispe  Hiuttak, valp 
  13   04.05.09 Troms  Kvænangen  Tispe  Hiuttak, valp 
  14   27.05.09  Finnmark  Kvalsund  Hann  Hiuttak, valp 
  15   28.05.09 Finnmark  Kvalsund  Tispe  Hiuttak 
  16   29.05.09  Finnmark  Kvalsund  Hann   Hiuttak, valp 


Kontaktpersoner:

Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00, mob 977 87 000
Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00
Susanne K. Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 23.03.2010