Kvotejakt


Kvotejakt er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i naturmangfoldloven, og det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten. Gaupe er den eneste av rovviltartene det er åpnet for kvotejakt på.

Gaupe på Langedrag
Gaupe på Langedrag
© Kim Abel/naturarkivet.no

Jakttid på gaupe

Rovviltforskriften åpner for kvotejakt på gaupe, og jakttida er fra og med 1. februar til og med 31. mars. Det er kun tillatt å jakte i områder hvor rovviltnemnda eller Miljødirektoratet har fastsatt kvote. I noen områder er det tillatt kvotefri jakt på gaupe. Rovviltnemnda kan fastsette kortere jakttid, dersom særlige forhold tilsier det.

Søk etter vedtak om kvotejakt på Miljøvedtaksregisteret.no

Gaupe er definert som storvilt

Under kvotejakt på gaupe gjelder alle regler som for annen jakt. Gaupe er definert som storvilt, og du må derfor avlegge skyteprøve for storviltjegere dersom du skal jakte gaupe med rifle. Det er også tillatt å jakte på gaupe med hagle. 

Regelverk

Kvotejakta omfattes av grunneierens enerett til jakt og fangst, og du må derfor ha grunneiers tillatelse for å utøve kvotejakt. På statsgrunn innebærer dette at man må ha et gyldig jaktkort for enten småviltjakt eller storviltjakt. Aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år.

Felling eller forsøk på felling skal meldes til fylkesmann eller andre, slik det er beskrevet i vedtaket for den enkelte region. Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for kontroll, merking, og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted. Informasjon om dette kunngjøres av fylkesmennene i de fylker det er åpnet for kvotejakt.

Skrotter av felte dyr skal innleveres til vitenskapelige formål. Jeger eller preparant plikter å innlevere skrott av gaupe innen 1. juni. Om dyret først skal leveres preparant skal det gjøres innen 1. mai. Dersom innleveringsplikten ikke overholdes tilfaller hele individet Viltfondet.

Oppdatert: 28.08.2015