Om rovdyr og kongeørn

Hva spiser bjørnen? Når er det kvotejakt på gaupe? Hvem har ansvar for hva innen rovviltforvaltningen?


Her finner du informasjon om de fire store rovdyr gaupe, jerv, bjørn og ulv, og rovfuglen kongeørn. Les om politiske målsettinger, finn informasjon om skader og hvordan søke erstatning ved tap av husdyr og tamrein til rovvilt, om jakt og fellingstillatelser og om de regionale rovviltnemndene.

Gaupe

NYHETER

AKTUELLE TEMA

13. mars 2015

Reduserte rovviltskader i 2014

Langt færre sauebruk søkte erstatning for tap av sau til rovvilt i 2014 samme... Les mer
03. mars 2015

50 jerver felt i vinter

Totalt 50 jerver ble felt i årets lisensfellingsperiode. Bestandssituasjonen ... Les mer

Nyhetsarkiv

Ekstraordinære uttak av jerv i 2015

Sist oppdatert 19.05.15. I tråd med Stortingets rovviltforlik gjennomfører Miljødirektoratet ekst...

Forskrift om forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

1.januar 2013 trådde ny forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfli...