Teaserarkiv

28. mars 2017

Grongstad, Sissel K

28. mars 2017

Andersen, Harald N.

SNO overvåker ulvebestanden.
Bestandsovervåking  | 02. januar 2017

SNO overvåker ulvebestanden

Statens naturoppsyn (SNO) vil overvåke ulvebestanden utover vinteren. Hensikten er å samle data om ulvene som lever på norsk side av grensa.

Lakseoppsyn
Laksefiske  | 15. november 2016

Inndro 14 kilometer med garn

Ulovlig sjøfiske etter laks, sjøørret og sjørøye kan få store konsekvenser for bestanden i flere elver. I år har Statens naturoppsyn (SNO) inndratt 14 kilometer med garn.

Skadedokumentasjon_RVK-Aina-Elise Stokkenes_Luster_Rein-Arne Golf  (1)_400px
Rovviltskader  | 15. november 2016

Fortsatt nedgang i påviste rovviltskader

Rovvilt ser ut til å gjøre stadig mindre skade på sau. I år er antall påviste rovviltskader lavere enn noen gang siden årtusenskiftet.

Minkfangst med hund
Mink  | 14. november 2016

Tar rotta på minken med hund

Bruk av spesialtrente hunder og feller har god effekt for å bli kvitt minken langs norskekysten. To sentrale områder er nå tilnærmet minkfrie, viser to ferske rapporter. 

14. november 2016

Handlingsplan mot mink

14. november 2016

Fremmede arter

14. november 2016

Miljødirektoratet

Kongeørn_ILuften_RAG (15)_400px
Kongeørn  | 08. november 2016

Ørn gjør mindre skade

Kongeørn ser ut til å gjøre mindre skade på beitedyr i år enn i noen av de siste ti årene. Det viser tall fra Rovbase, som oppsummerer beitesesongen 2016.

Vis tidsrom
Vis tidligere nyheter